KVKK

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
 1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla WE Teknoloji Limited Şirketi (“Şirket”) olarak; kişisel veri mahremiyeti ve özel hayatın gizliliğine önem veriyoruz.

 • Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar ve ticari ilişkilerimiz kapsamında;
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak
 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya tarafımıza bildirilen şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak;
 • İşleyebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edilerek saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek ve/veya aktarabileceğiz.
 1. İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ:

Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;

Kimlik Verisi               :Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.Ad soyad, TC Kimlik No, imza, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer (il/ilçe/mahalle), nüfus cüzdanı seri ve no, aile sıra no, Cilt ve sıra no, medeni hal, kimlik kayıt numaraları, veriliş nedeni/ yeri/tarihi, nüfus cüzdanı, ehliyet fotokopisi, bakmakla yükümlü olunan kişiler, cinsiyet, uyruk, sgk no, verginumarası, cinsiyet

İletişim Verisi             :Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.Telefon (iş/ev/cep), e- posta adresi

Görsel/İşitsel Veri       :Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur. Fotoğraf, kamera kaydı, ehliyet/kimlik fotokopisi/taraması

Finansal Veri              :Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.Banka hesap/iban no, kart bilgisi, banka adı, fatura, cari hesap

İmza Verisi                 : Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.  Islak İmza, e-imza, imza fotokopisi/taraması, Kimlik   fotokopisi, imzasirküleri/beyannamesi

Çalışma Verisi             :  Çalışılan şirket, departman ve pozisyon bilgisi,

 

Hukuki İşlem              : Resmi kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri

Diğer                            : İnsan Kaynakları sekmesinden yapılan başvurularda tarafınızca yüklenmesi halinde özgeçmiş

Web sitesi                  : Log kayıtları, tarayıcı verileri ile oturum çerezleri

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Siz çalışanlarımızdan elde ettiğimiz kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer amaç ve sebeplerle işlenebilmektedir.

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve takibi,
 • İş ve operasyonların sürdürülmesi,
 • İş ortakları, bayiler veya tedarikçiler ile yürütülen işlerin planlanması ve takibi
 • Müşteri kayıtları oluşturulması ve yürütülmesi
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
 • Müşteri talep ve şikâyetlerinin yönetimi ve takibi,
 • Satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • Müşterilerimiz olarak sizinle satış, satış sonrası destek gibi sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve satışla ilgili operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası
 • Müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi
 • Satın aldığınız ürün ve hizmetlerimiz karşılığında faturalandırmalar ve yasal süreçlerle ödemeler,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Şirketimizin iç işleyişinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, memnuniyetin artırılması,
 • Hizmetlerin geliştirilebilmesi amacıyla analiz ve benzeri çalışmalar yapılması,
 • Risk Yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve yapılması,
 • Kalite ve verimlilik çalışmaları, raporları,
 • İlgili Mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla, size sunulan hizmete ilişkin finansal mutabakatlar sağlanması,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
 • Şirket içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve icrası, katılımların takibi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını artırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 • İnternet sitesinin sizin ve kurumun hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak
 • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi,
 • Reklam, Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, web push hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve Hizmetlere bağlılığın sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi,
 • Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Saklama arşiv,
 • Talep ve şikâyetlerin takibi,
 • Satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere, mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetimin gerçekleştirilmesi,
 • İç denetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • İlgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • Fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojilerinin alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Risk yönetiminin yapılması,
 • Müşterilerin alışveriş geçmişleri değerlendirilerek müşterilere kampanya ve teklifler sunulması bu kapsamda, müşteri ve potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerine ticari elektronik ileti gönderilmesi
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİ AKTARILMASI

Kişisel verileriniz; yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkeme ve icra müdürlükleri, Noterler, avukatlarımız,  kapsamında ilgili Kurum ve Kuruluşlarla, bağlı ortaklıklarımızla, etkin hizmet verebilmek için online hizmet birimlerine, hukuki yükümlülüklerimiz ve savunma hakkımız kapsamında ilgili resmi makamlarla paylaşabiliyoruz.

 1. YURTDIŞINA AKTARILMASI

İmzalamış olduğunuz üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi vb sözleşmeler sebebi ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz; yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere belirtilen ve benzer amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, faaliyetlerimizi yürütmek,  şirketimizin meşru menfaatlerini korumak, aramızda ki sözleşmenin ifasını sağlamak amacıyla ve kanunlarda öngörülen nedenlerle; sizden bizzat veya web sitemiz/telefon vasıtasıyla talep ettiğimiz veya  sizin bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verileriniz, e-posta vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan süreçleri gerçekleştirebilmek amacıyla, destek hizmetlerinin ifasında ki yasal  gereklilikler çerçevesinde etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesi, özen yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve ticari/ işletmesel faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, aramızdaki sözleşmenin başlangıcı ve devamı süresince fiziki ve elektronik ortamda Kanun ile belirlenmiş şekilde güvenli bir biçimde toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, aşağıda belirttiğimiz haklarınıza ilişkin taleplerinize  WE Teknoloji Limited Şirketi ‘ye yazılı olarak başvurmanız halinde; talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, WE Teknoloji Limited Şirketi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri KVKK m.11 uyarınca;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, kayıtlı e-postanızla ya da noter kanalıyla WE Teknoloji Limited Şirketi – Balkiraz Mah. Tıp Fakültesi Cad. 87/6 Mamak/Ankara adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI:

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ

Tarafınızdan elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Şirketimizin ilgili birimine bildirebilirsiniz.

Saygılarımızla.