Standartlarımız

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEM POLİTİKAMIZ

• Üst yönetimin sürekli ve kararlı desteği / katılımı, En üst düzeyde müşteri tatmininin sağlanması,
• Müşterilerimizin beklentilerinin ötesine ulaşan çözümler üreterek müşteri memnuniyetini arttırmak ve devamlılığını sağlamak
• Ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi, verimliğin artırılması ve maliyeti azaltma,
• Çalışanların katılımını ve çalışanların kuruluşun bir parçası olmaktan heyecan ve gurur duymalarını sağlamak,
• Kalite iyileştirme çalışmalarının, sistematik ve planlı bir şekilde herkesin katılımı ile sürdürülmesi,
• Kalite İyileştirme çalışmalarımızda sürekliliğin sağlanması,
• Müşteri şartnamelerine, kanun, mevzuat, yönetmelikler ve standartlara uygun olarak çalışmak,
• Tüm süreçlerimizde “SÜREKLİ İYİLEŞME” felsefesinin benimsemek,
• Tedarikçilerimizden temin ettiğimiz malzemelerin sürekli olarak açık ve anlaşılır bir şekilde iletilmesinin sağlanması,
• Kaynakları etkin ve planlı kullanarak, gelecek nesillere yaşanabilir ve temiz bir çevreyi miras bırakmak.
• Kurmuş olduğumuz Kalite, etkinliklerinde tüm personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması,
• Tüm süreçlerimizin iş sürekliliğini destekleyecek şekilde oluşturmuş olup, devamlılığını sağlamak
• Bu ortamın sağlanması için gerekli kaynakları temin edilmesi,
• İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Firmamızın bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
• İlgili sistem standartları, sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilidir.
• Bilgi güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Koordinatörüne rapor etmek ve BGYS Koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak.
• Sürekli gelişen ürün ve sistem kalitesi ile adı kalite ile birlikte anılan, sektörün lider kuruluşu olmak hedefimizdir.
• Kaynakları etkin ve planlı kullanarak, gelecek nesillere yaşanabilir ve temiz bir çevreyi miras bırakmak.
• Kurmuş olduğumuz Kalite, etkinliklerinde tüm personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması,
• Bilgi birikimimizin bütünlüğünü ve gizliliğini en üst seviyede tutmak, güvenli bir şekilde bilgiye erişim sağlamayı ve oluşabilecek riskleri en doğru şekilde yönetmeyi,
• İş sürekliliğini sağlamak için İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’ni (ISYS) geliştirmeyi, gerekli operasyonel süreçleri sürekli kontrol edip güncelliğini korumayı ve Olay/Kriz/Felaket anında
gerekli aksiyonların hızlıca alınmasını sağlamayı, taahhüt etmekteyiz.

GENEL MÜDÜR
SERKAN HANCIOĞLU